top of page

Heb ik als bijberoeper ook recht op de coronasteunmaatregelen? Update 26/03

Kan ik als bijberoeper mijn activiteit als zelfstandige blijven uitoefenen als ik (gedeeltelijk) werkloos ben als gevolg van het coronavirus? JA

Laatste informatie:

 

Antwoord RVA:

Je kan je bijberoep dat je al uitoefende voor je tijdelijk werkloosheid verder blijven uitoefenen tot 30/06/2020; deze activiteit moet niet worden aangegeven en de inkomsten daaruit zijn zonder invloed op de werkloosheidsuitkering. Je kan dus je bijberoep omwille van Coronacrisis cumuleren met je uitkering tijdelijke werkloosheid.


Voor meer informatie kunt u steeds terecht op de website van https://www.rva.be/nl

Vermindering van sociale bijdragen: JA

Als bijberoeper kan je hierop een beroep doen. Een zelfstandige betaalt elk kwartaal sociale bijdragen. Dit worden berekend op het netto belastbaar inkomen van het jaar zelf. Omdat dit pas twee jaar na de belastingaangifte officieel gekend is, betaal je eerst voorlopige bijdragen en daarna een herziening. De voorlopige bijdragen worden in principe berekend op basis van het netto belastbaar inkomen van het jaar zelf. Als je echter weet – vb. door de coronacrisis – dat je inkomen dit jaar lager zal liggen dan 2 jaar geleden, kan je de voorlopige bijdragen verminderen. Je moet dit aanvragen via het sociaal verzekeringsfonds voor de vervaldag voor dit kwartaal.

Een vrijstelling van sociale bijdragen voor de eerste 2 kwartalen van het jaar 2020: NEEN

Neen, het overbruggingsrecht kan niet worden toegekend aan zelfstandigen in bijberoep.

Overbruggingsrecht: Onder voorwaarden

Er is beslist dat zelfstandigen in bijberoep WEL in aanmerking komen voor de tijdelijke crisismaatregel in het kader van het overbruggingsrecht, voor zover hun wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.

Indien zij op basis van hun referte-inkomen van N-3 wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen ze de tijdelijke crisismaatregel genieten.  Zelfstandigen in bijberoep die op basis van hun referte-inkomen van N-3 voorlopige bijdragen verschuldigd die lager zijn dan het bedrag van de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep en die vrijwillig meer betalen, komen daarentegen niet in aanmerking voor de tijdelijke crisismaatregel in het kader van het overbruggingsrecht.

Het feit dat zij daarnaast ook een uitkering tijdelijke werkloosheid genieten, belet het recht op overbruggingsrecht niet.

Zelfstandigen die gestart zijn in bijberoep nà 01/01/2018 en tot op heden nog steeds bijberoeper zijn, komen NIET in aanmerking.

Bron: Xerius

De Vlaamse hinderpremie: Onder voorwaarden

Zelfstandigen in bijberoep komen enkel in aanmerking als je, omwille van de hoogte van je beroepsinkomen, gelijkaardige sociale bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep betaalt.          

Werknemer in hoofdberoep? En door de coronacrisis in tijdelijke werkloosheid geplaatst? 

Dan heb je alleen recht op de werkloosheidsuitkeringen zonder aanvulling als zelfstandige. Contacteer je vakbond, de Hulpkas voor Werkloosheid (HVW) of de RVA voor meer informatie. Je blijft wel zelfstandige in bijberoep. 
(bron: Liantis)

Uitstel van betaling van de sociale bijdragen: JA 

De overheid heeft beslist om een uitstel van betaling van de sociale bijdragen toe te kennen voor de eerste twee trimesters van 2020 om de zelfstandigen te kunnen ondersteunen. Deze hulp betreft alle categorieën van zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van de coronavirus, met inbegrip van de zelfstandige in bijberoep. 
Deze hulp zal aan de zelfstandigen de mogelijkheid geven om de betaling van hun sociale bijdragen van de eerste twee semesters van 2020 uit te stellen zonder dat er verhogingen van 3% en 7% zullen worden gevorderd.

Hoe kunt u zo’n aanvraag indienen? 
Met het oog om een uitstel te bekomen, dient u een schriftelijke aanvraag in te dienen: 

  • Voor 31/03/2020 voor het uitstel van 01/2020 en 02/2020

  • Voor 15/06/2020 voor het uitstel van 02/2020

De aanvraag moet volgende informatie bevatten: 

  • Uw naam, achternaam en domicilie; 

  • Commerciële naam en zetel;

  • Ondernemingsnummer 


Verstuur vervolgens uw aanvraag per mail of per gewone post aan uw sociaal verzekeringsfonds. 

Bron: Unizo, Securex, Xerius

bottom of page